Contact: 015 / 29.40.00

Visie

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de stad en regio, maar met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden van buitenaf. Het is een culturele ontmoetingsplek waar nieuwsgierige bezoekers een aangename tijd kunnen beleven. 

We bieden een breed podiumprogamma voor jong en oud waarbij artistieke kwaliteit en eigentijdse relevantie voorop staan. We zijn permanent op zoek naar frisse concepten en trachten nieuwe formats te ontwikkelen met aandacht voor beleving en ontmoeting. We zetten graag in op een volwaardig school- en familieprogramma om van jongs af de culturele interesse te prikkelen. 

De artistieke werkplek voor jongeren (H30) en de werking rond hedendaagse beeldende kunsten (De Garage) zijn uniek binnen de context van de culturele centra in Vlaanderen. In H30 kunnen jongeren hun eigengereide ideeën exploreren en hun creatieve skills ontwikkelen. De tentoonstellingen van De Garage besteden aandacht aan de ontwikkelingen en evoluties binnen de avantgarde.  Een uitgebouwde omkadering zorgt voor de nodige informatie, reflectie en verdieping. In de kunsteducatie voor scholen leggen we de nadruk op beeldanalyse en het stimuleren van de creativiteit.

Het cultuurcentrum heeft oog voor de artistieke productie in de eigen stad. Onder de noemer Made In Mechelen brengen we tentoonstellingen en concerten van Mechelse of met Mechelen-gerelateerde artiesten. Waar mogelijk ondersteunen we lokale artistieke initiatieven inhoudelijk en praktisch. Samen met onze lokale parners.

We streven bewust samenwerkingsverbanden na met lokale partners om in een collegiale sfeer en openhartig overleg elkaars werkingen aan te vullen en te versterken. Samen kunnen we kunst en cultuur ver buiten de grenzen van de stad uitdragen.

Design Kunstmaan