Nieuwsbrief Contact: 015 / 29.40.00
Entree Cultuurcentrum

Serena Vittorini | Dans mon souvenir c'éteit blanc

Looptijd: vrijdag 04 oktober 2019 - zondag 01 december 2019 - 13:00

Openingsuren: Donderdag - Zondag | 13:00 - 18:00

De naoorlogse migratiestromen van Italië naar België begonnen met de bilaterale overeenkomst in 1946  die voorzag in de 'economische deportatie van honderdduizenden Italianen'. Bij aankomst in de Waalse mijnen werden Italiaanse immigranten ondergedompeld in de industriële wereld. Ondanks hun bereidheid om zich aan te passen, was er een enorme kloof tussen de plattelandscultuur  en de industriële cultuur. Vaak vormde de herinnering aan het land van herkomst een landelijke idylle. Italië was de grootste droom. In België was er overal grauwheid, mist, fabrieken en mijnen.

Vittorini’s werk is geïnspireerd door dit historische moment en wil het geheugen van een denkbeeldig personage recreëren. Via  archiefonderzoek en fictie, probeert zij de sociale context en het persoonlijke leven te schetsen. Zij wil de identiteit van een persoon uit twee verschillende culturen en begrijpen en zijn ervaringen vertalen in beelden.

  • Toegang: Gratis
Design Kunstmaan