Contact: 015 / 29.40.00
De Garage

Koen van den Broek

Looptijd: zaterdag 07 december 2019 - zondag 01 maart 2020 - 13:00

Openingsuren: Donderdag tot zondag | 13:00 - 18:00

Wall Works

Kunstenaar Koen van den Broek (Bree, 1973) bouwde de voorbije 20 jaar een stevige internationale carrière met zijn schilderkunstig oeuvre.  Zijn laatste grote solotentoonstelling dateert van het voorjaar van 2010, toen liep Curbs & Cracks in het SMAK in Gent. Nu, bijna tien jaar later, presenteert hij de tentoonstelling Wall Works in De Garage in Mechelen.

Wall Works  legt het accent op een ander aspect van zijn parcours: kunst in opdracht voor de publieke ruimte, in situ werk en samenwerkingen.  van den Broek verwezenlijkte onder meer het monumentale werk Sampled in opdracht van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Hij beschilderde de Hofkamer te Antwerpen, een 18de -eeuwse pronkruimte waar muren, inclusief plafond, bekleed werden met doek. Het werk Solution verbindt de volledige kamer tot één synthese met een compilatie van sleutelwerken uit zijn oeuvre. Voor Opera Ballet Vlaanderen leverde hij de affichecampagne voor het seizoen met als thema Borderline. Een sculptuur voor de openluchttentoonstelling De Blik van Bruegel, platenhoezen, boekcovers, een schilderkunstige ingreep en de borden voor Restaurant ’t Zilte op de bovenste verdieping van het MAS zijn slechts een greep uit wat de voorbije jaren is ontstaan.

WALL WORKS onderzoekt hoe dit onderdeel van zijn traject Van den Broek uitdaagt op gebied van dimensies, schaal, verhouding tot de locatie, materialen, texturen, het gevoel voor veranderlijkheid en reflectie en de verrijkende wisselwerking met de praktijk in het atelier. Deze projecten illustreren de originele kijk van de kunstenaar en zijn visie op kunst als een essentieel onderdeel van de maatschappij. Zowel permanente, als tijdelijke, als niet uitgevoerde projecten komen aan bod in deze tentoonstelling die is opgevat als één coherente installatie. Aan de hand van ontwerpen, maquettes, foto’s, afgewerkte objecten, en nieuwe ingrepen wordt voor het eerst, en op een unieke manier, inkijk gegeven in het totale universum van de kunstenaar.


Courtesy Studio Koen van den Broek, Galerie Greta Meert (Brussel, BE), Philipp von Rosen Galerie (Keulen, DE) en Gallery Baton (Seoul, KR)
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap
 

Tot 21 december 2019 loopt in Galerie Greta Meert de tentoonstelling Keep it together met schilderijen van Koen van den Broek – info@galeriegretameert.com

----------------------------------------

Artist Koen van den Broek (Bree, 1973) has built a solid international career with his paintings over the past 20 years.  His last major solo exhibition dates from the spring of 2010, with Curbs & Cracks at SMAK in Ghent. Now, nearly ten years later, he is presenting the Wall Works exhibition at De Garage in Mechelen.

Wall Works  focuses on another aspect of his career: commissioned art for public spaces, in situ work and collaborations.  Van den Broek’s output has included the monumental work Sampled for a hospital, AZ Sint-Maarten in Mechelen. He also painted the Hofkamer in Antwerp, a highly ornate 18th-century room whose walls and ceiling were lined with canvas. This work, Solution, combined the entire room into a single overview of key works from his oeuvre. For Opera Ballet Flanders, he produced a seasonal poster campaign on the theme Borderline. A sculpture for the open-air exhibition Bruegel’s Eye, record sleeves, book covers, and a painting and signs for Restaurant ‘t Zilte on the top floor of the MAS are just a selection of other work from recent years.

WALL WORKS explores how in this aspect of his work, Van den Broek takes on the challenges posed in terms of dimensions, scale, relation to place, materials, textures, a feel for changeability and reflection and the enriching interaction with practice in the studio. These projects illustrate the artist’s original outlook and his vision of art as an essential element of society. Permanent, temporary and unfinished projects all have a place in the exhibition, which is designed as a single coherent installation. On the basis of designs, models, photos, finished objects and new work, an insight is provided into the artist’s complete universe for the first time and in a unique way.


------------------------------

L’artiste Koen van den Broek (Bree, 1973) peut s’enorgueillir d’une riche carrière internationale de 20 ans grâce notamment à son œuvre picturale.  Sa dernière grande exposition en solo, Curbs & Cracks au SMAK (Gand), remonte au printemps 2010. Il présente aujourd’hui, quasi dix ans plus tard, l’exposition Wall Works à De Garage (Malines).

Wall Works  met en exergue un autre aspect de son parcours, à savoir l’art au service des espaces publics, le travail et les collaborations in situ. Koen van den Broek a entre autres réalisé l’œuvre monumentale Sampled commanditée par l’AZ Sint-Maarten de Malines. Il a peint De Hofkamer à Anvers, une salle d’apparat du 18e siècle dont les murs, y compris le plafond, sont recouverts de toile. Son œuvre Solution résume l’ensemble de la salle en une synthèse, sorte de compilation de ses œuvres clé. Il a conçu la campagne d’affichage pour l’Opera Ballet Vlaanderen de cette saison sur le thème Borderline. Une sculpture destinée à l’exposition de plein air Blik van Bruegel, des pochettes de disque, des couvertures de livre, une intervention picturale et les panneaux du Restaurant ’t Zilte au dernier étage du MAS sont quelques-unes des expressions de son talent polymorphe.

WALL WORKS jette un éclairage sur les dernières réalisations de Koen Van den Broek qui n’hésite pas à relever des défis variés, que ce soit en termes de dimensions, d’échelle, de lieu, de matériaux, de textures, d’impression de variabilité, de réflexion ou d’échange enrichissant avec la pratique en atelier. Ces projets illustrent le regard original de l’artiste et sa vision de l’art en tant qu’élément essentiel de la société. L’exposition fait la part belle aux projets aussi bien permanents que temporaires et non aboutis, tous rassemblés en une seule installation cohérente. Pour la première fois et de façon originale, projets, maquettes, photos, objets finis et nouvelles interventions donnent un aperçu global de l’univers de l’artiste.

 

 

 

 

 

Koop tickets
  • Kassa: € 5,00
Design Kunstmaan