Nieuwsbrief Contact: 015 / 29.40.00
De Garage

Kristien Daem

Looptijd: zaterdag 15 november 2014 - zondag 21 december 2014 - 13:00

Openingsuren: donderdag tot zondag | 13u00 - 18u00

Fotografe Kristien Daem (°Aalst, 1963) documenteert sinds het begin van de jaren ’80 het werk van talrijke kunstenaars en architecten. De visie en typerende stijl die ze daarbij ontwikkelde vertaalde zich in een conceptuele fotografische benadering van tijd en ruimte en resulteerde in verschillende hoog kwalitatieve publicaties. Terugblikkend op het door haar opgebouwde fotografische archief, dringt zich de vraag op welke rol haar werk toebedeeld krijgt in de ontwikkeling van zowel een oeuvre, als de praktijk van de kunstenaar wiens werk ze documenteert.

Hedendaagse beeldende kunst maakt stelselmatig gebruik van andere disciplines, zoals literatuur, filosofie, architectuur, film, dans, muziek en fotografie. Je zou kunnen stellen dat deze disciplines een ondersteunende functie vervullen in het oeuvre van menig kunstenaar. Vanuit die vaststelling onderzoekt Daem in welke mate de relatie tussen fotografie en kunst wederkerig is, hoe ze elkaar beïnvloeden en laten evolueren. Wat gebeurt er wanneer de rollen worden omgedraaid en het kunstwerk een ondersteunende functie krijgt in de uitvoering van een fotografisch oeuvre?

Er is een punt waarop er een interessante frictie ontstaat tussen het werk van de fotograaf en dat van de kunstenaar”, zo stelt Daem. “Ik bevind me vaak in een ambigue situatie waarbij de grens tussen het werk van beiden vervaagt en de twee in elkaar overgaan”. Het is dat punt van ‘conflict’ dat de fotografe als uitgangspunt neemt voor Der Wunsch, teil eines Bildes zu sein, een reeks ‘acts’ waarbij ze zichzelf fotografeert. De fotografe ruilt haar rol in voor die van de ‘re-enacting’ performer die zich laat fotograferen … door zichzelf. “Wat begon als een speelse reactie op een onuitgesproken verlangen, bleek uiteindelijk de enige mogelijke optie: ik moest zelf deel uitmaken van het beeld om mijn rol van fotografe op te heffen.

 In De Garage in Mechelen toont Kristien Daem ‘Act 2. Le bâilement hystérique’, een sequens van beelden die gebaseerd is op het werk van Albert Londe, directeur medische fotografie van het Parijse hospitaal La Salpêtrière in de 19de eeuw. Londe maakte een fotografische studie van hysterie bij vrouwen. Deze aanvankelijk voor medische doeleinden gemaakte beelden begonnen vrij snel te circuleren in allerhande media, waardoor ze een andere status kregen. Zowel dit laatste aspect als het onderwerp zelf inspireerden Daem voor haar eigen artistieke onderzoek. “Fotografie past altijd in iemands strategie en ontleent bijgevolg vaak haar betekenis aan die strategie, eerder dan aan het oorspronkelijke doel.” Met haar ‘re-enactment’ van deze beelden plaatst de fotografe ze opnieuw in de actualiteit en voor een publiek. Ook de keuze voor de geeuw als act is allegorisch: “een handeling die zeer aanstekelijk werkt en die uitmondt in een oncontroleerbaar gebaar.” De vergelijking met de status van de fotografie in een door foto’s gesatureerde maatschappij kan bijna niet symbolischer zijn.

 In Der Wunsch teil eines Bildes zu sein voert Daem een reeks al dan niet intentionele handelingen of 'acts' uit, schijnbaar alledaagse bewegingen of houdingen die ze distilleert uit zowel de artistieke als de fotografische praktijk. Sommige handelingen komen voort uit andere en allemaal maken ze deel uit van een proces dat tegelijk onderzoek en kunstwerk is. In deze fotografische choreografie van re-enactments maakt de kunstenares niet enkel de acts, maar ook zichzelf tot subject. Zo ontstaat er een subtiel spel dat het spanningsveld tussen fotografie en hedendaagse kunst bloot legt.

 Kathleen Weyts

Met de steun van AT. C. WEBBER en FVWW Architecten

Design Kunstmaan