Contact: 015 / 29.40.00

Jazzfestival - BRAND! Tickets bij nona

  • woensdag 04 december 2019 - 19:00
  • donderdag 05 december 2019 - 19:00
  • vrijdag 06 december 2019 - 19:00

Mechelen wordt drie dagen lang het jazzhart van België. Voor deze vijfde editie van BRAND! knipogen we naar de afgelopen vier jaar en program­meren we een mix van jong talent, gevestigde Belgische waarden en enkele interna­ti­o­nale kleppers zoals het Jakob Bro Trio feat. Mark Turner (DK/​US), het Robin Verheyen Quartet (B/​US), het Eric Boeren 4tet (NL) en het zevenkop­pige ensemble van gitarist Kim Myhr (NO). 

Muzikaal valt er veel te ontdekken. BRAND! 2019 dient zich aan als een zorgvuldig gestof­feerde reeks concerten waar intimis­ti­sche perfor­mances, rijke composi­ties, gewaagde impro, wervelende betonjazz en gelaagde sounds­capes allemaal hun plaats hebben. Net zoals vorig jaar loodst de warme stem van Klara-presen­ta­trice Lies Steppe je door de concerten. Kortom, jazzlief­heb­bers: eat your heart out. 

Programma

4 december

19u00 - kunstencentrum nona
De koffie van morgen - Le Ravage d'Ali Baba
Engage­ment, het is geen vies woord meer. Ook niet binnen de geïmpro­vi­seerde muziek. Le Ravage d’Ali Baba is een project van De Koffie Van Morgen, een creatief platform rond de Brusselse drummer en vormgever Simon Plancke. Dit nieuwe kwartet uit de zogenaamde “New Wave of Belgian Jazz” kaart de wantoe­standen in de vluchte­lin­gen­kampen van Noord-Frankrijk en Brussel aan.

20u30 - Beeldsmederij De Maan
Jakob Bro Trio feat. Mark Turner
De Deense gitarist Jakob Bro krijgt al jaren lof voor zijn gelaagde spel en ruimte­lijke klank. Niet alleen bij het publiek, want zijn werk wist net zo goed jazzgroten als Paul Bley, Bill Frisell, Lee Konitz, Paul Motian, Tomasz Stańko en Kenny Wheeler te bekoren.
Danish guitarist Jakob Bro creates magical music, impossible to catego­rize. (Downbeat)

22u00 - kunstencentrum nona
Robin Verheyen Quartet
Weinig jazzmu­sici spelen met zoveel zelfver­trouwen, flair en creati­vi­teit als saxofo­nist Robin Verheyen. En even weinig plannen zo doelge­richt hun carrière. Je hoort echo’s van Steve Coleman en John Coltrane, maar zijn eigen stem is onmisken­baar.
Verhey­en's expres­sive saxophone is enough to recommend this album. But when you throw in great composi­tions and masterful strokes from the suppor­ting trio, this album rises to required listening. Enjoy. (All About Jazz)


5 december

19.00 uur - kunsten­cen­trum nona
g a b b r o
Hanne De Backer is een artistieke duizend­poot. Ze studeerde in 2010 af aan het Herman Teirlinck Instituut en richtte onder andere mee BOOKERS & HOOKERS op, het literaire kamika­ze­col­lec­tief waarmee ze samen met Aurélie Di Marino, Nico Boon en Ine Bettens litera­tuur en muziek omvormde tot anarchis­ti­sche locatie­voor­stel­lingen. Gaandeweg ontwik­kelde ze zich meer en meer als muzikante; ze studeerde aan het Conser­va­to­rium van Antwerpen en aan de Sibelius Academy in Helsinki.

20.30 uur - Het Predik­heren
Machtelinckx, Badenhorst, Gouband &
Cools - Porous Structures
Ruben Machte­linckx heeft een nieuw kwartet. Niet toevallig staat de gitaar daarin centraal. Meer bepaald de steelstring met zijn typische western­klank en stalen snaren. De gitarist-componist wordt voor deze gelegen­heid geflan­keerd door Bert Cools op steelstring­gi­taar, Toma Gouband aan de percussie en Joachim Badenhorst op rieten. Machte­linckx ging bewust op zoek naar karige composi­ties, fragiele improvi­sa­ties en stilte. Veel stilte. Het devies? Niet spelen is geen gebrek aan klank, maar een ruimte gevuld met spanning en mogelijk­heden.

22.00 uur - kunsten­cen­trum nona
Eric Boeren 4tet 
Eric Boeren passeerde onlangs de kaap van 60, maar van ouderdom is niets te merken. En dat geldt net zo goed voor zijn compag­nons de route: ruim twintig jaar al bundelt de Nederlandse trompet­tist de krachten met Han Bennink (drums), Michael Moore (rieten) en Wilbert de Joode (contrabas).


6 december

19.00 uur - kunsten­cen­trum nona
The Milk Factory
In deze tijden van hysteri­sche multitas­king en onophou­de­lijke beelden­storm lijkt het wel alsof je almaar meer moet opzuigen en reprodu­ceren, ook als muzikant. Cross-over, eclecti­cisme en grensover­schrij­dingen zijn geen opties meer. Ze zijn de norm geworden in een circus dat geen nauwere focus of beschei­den­heid meer tolereert. Daarom kwam The Milk Factory misschien wel op het juiste moment.

20.30 uur - kunsten­cen­trum nona
The Bureau of Atomic Tourism
Een label kleven op Teun Verbrug­gens Bureau of Atomic Tourism? Veel geluk ermee. Wel kunnen we onomwonden stellen dat dit zo’n sextet is dat met het hoofd naar beneden de vrije improvi­satie induikt. Alle conven­ti­o­nele opvattingen over muzikale begrippen als melodie, harmonie en ritme gaan daarbij vlot overboord. Trompet­tist Magnus Broo en saxofo­nist Jon Irabagon putten uit een breed palet van stijlen. Gitarist Julien Desprez laat daarop zijn instru­ment op mysteri­euze wijze zingen.

22.00 uur - kunsten­cen­trum nona
Kim Myhr - You I Me
Ik wilde dat de muziek verzadigd zou zijn met details, tot het punt waarop je het gevoel hebt dat je er bijna in zwemt, zegt de Noorse gitarist-componist Kim Myhr over zijn recentste worp You | me. Na zijn samenwer­king met Jenny Hval en het Trondheim Jazz Orchestra op In The End His Voice Will Be The Sound of Paper en zijn tweede solo-album Bloom uit 2016 koos hij voor een radicaal andere aanpak: één specifiek muzikaal idee, één polsslag voor de hele plaat.
Kim Myhr is a master of slow-morphing rhythms and sun-dappled textures that seem to glow from the inside nerves: travel­ling music for big-sky vistas. (The Guardian)

 

Tickets

Voor het festival koop je dagtic­kets:
4 december - 25 euro VVK - 28 euro kassa
5 december - 22 euro VVK - 25 euro kassa
6 december - 22 euro VVK - 25 euro kassa

De concerten vinden plaats in de twee zalen van kunsten­cen­trum nona en op andere locaties in Mechelen. Check steeds de indivi­duele concert­pa­gi­na's.

  • Kassa: € 25,00
Design Kunstmaan