Nieuwsbrief Contact: 015 / 29.40.00
Stadsschouwburg

Maxime Waladi i.s.m. Action Zoo Humain - Le Chicon

dinsdag 26 februari 2019 - 20:15

Hoe meer ge rechtdoor rijdt, hoe meer de poorten zich openen, hoe dichter ge komt bij het oog van de storm. En net als ge denkt, het valt hier nog wel mee, dan sluiten de poorten achter u en zit ge in Brussel. Mensen van ’t gehucht Lemmeke komen daar niet.

En ik, ik sta daar tussen.


Maxime Waladi studeerde in 2016 af aan LUCA Drama. Zijn imposante gestalte, natuurlijk charisma en innemende geestdrift bleven niet onopgemerkt. Tijdens het maakproces van zijn eerste voorstelling Le Chicon vond Waladi een compagnon de route in Zouzou Ben Chikha.

In Le Chicon positioneert deze jonge theatermaker zich in de ruimte tussen verleden en heden, geworteld in interculturele grond - bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Het is een persoonlijke queeste. Een zoektocht naar een eigen plek in de veranderlijke maatschappij, naar erkenning en gemoedsrust. 

Trailer Le Chicon
  • Kassa: € 12,00
Design Kunstmaan