Nieuwsbrief Contact: 015 / 29.40.00

Algemene voorwaarden ticketverkoop

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP Cultuurcentrum Mechelen

Artikel 1 - hoedanigheid

De webshop van het cultuurcentrum Mechelen is het online-verkooppunt voor de voorstellingen georganiseerd door of in samenwerking met het Cultuurcentrum Mechelen.
Het Cultuurcentrum Mechelen handelt als organisator voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen en voorstellingen.

Het Cultuurcentrum Mechelen kan ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren in samenwerking met het cultuurcentrum van activiteiten en evenementen. Ze kunnen hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen.

Artikel 2 – betalingswijze

Artikelen geboekt via de webshop van het Cultuurcentrum kunnen worden betaald via Bancontact, Mastercard, Visa, INGHome Pay, Belfius, KBC, Ideal. 

Artikel 3 – kosten webshop

 Betalingstransacties: 2 euro per transactie

Artikel 4 - terugbetaling

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze verkoopsvoorwaarden worden tickets niet omgeruild of terugbetaald.
Indien er onvoldoende belangstelling is of bij annulering door het gezelschap, kan een voorstelling geannuleerd worden.
De ticketprijs wordt dan terugbetaald exclusief transactiekost of administratieve kost.

Artikel 5 – e-tickets / inschrijvingsbewijzen

Na de betaling online worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs automatisch per e-mail verstuurd. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat.
E-tickets zijn voorzien van een QRcode.

Bij het betreden van de zaal moet het ticket( digitaal of geprint) worden voorgelehd aan het zaalpersoneel.

Artikel 6 – verlies

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van tickets.
Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met e-tickets of inschrijvingsbewijzen gemeld worden vooraleer de voorstelling plaatsvindt.

Artikel 7 -misbruik

De kopers van tickets uit de webshop van het cultuurcentrum zullen zich onthouden van de verkoop van deze producten tegen woekerprijzen en ze maken zich sterk dat eventuele nieuwe houders van deze tickets zich eveneens zullen onthouden van de verkoop van tickets tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door het Cultuurcentrum Mechelen.
Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze producten de toegang tot het desbetreffende activiteit worden geweigerd.

Artikel 8 – persoonsgegevens

De informatie en persoonsgegevens die door de webshop op het moment van de reservering worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden. De gegevens kunnen enkel voor eigen promotiedoeleinden en worden gebruikt  door de organisatoren.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om controles te kunnen uitvoeren.
Tevens worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden bij eventuele veranderingen of annulering van de voorstelling.

Artikel 9 - Wettelijke bepalingen

Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets over een periode van 7 werkdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit enkel melden via aangetekende zending en enkel voordat het evenement heeft plaats gevonden. Als deze termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd. In geval van annulering behoudt de leverancier zich het recht om aan de koper de administratieve kosten, reservatiekosten terug te eisen.

Artikel 10

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 11

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door het Cultuurcentrum werden ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.

Artikel 12

De aanschaf van een ticket houdt ook in dat de kopen de gebruiksregels van de organisatoren onderschrijft.

- De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurlijke ongevallen van persoonlijke materialen.
- De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.
- Bij aanvang van de voorstelling worden de deuren gesloten. Enkel tijdens eventuele pauzes kan je alsnog plaatsnemen.
- Het is verboden tijdens de voorstelling te fotograferen, geluid- of beeldopnames te maken.
- Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegelaten en dient voor de voorstelling uitgeschakeld te worden.
- Er mag geen eten of drank meegenomen worden in de zaal.

Artikel 13

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaat zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Design Kunstmaan