Contact: 015 / 29.40.00

Beleid en geschiedenis

Het Cultureel Centrum Antoon Spinoy werd in gebruik genomen in 1958, lang vooraleer het begrip ‘cultureel centrum’ bestond. Het voldeed nadien echter niet aan de voorschriften om erkend en gesubsidieerd te worden. Door de restauratie van de Oude Minderbroederskerk en een aantal aanpassingswerken kon het vernieuwde centrum in aanmerking komen tot erkenning in de basiscategorie en op 25 mei 1991 startte het dan officieel onder de naam cultureel centrum Antoon Spinoy.

Een prille podiumkunstenprogrammatie werd opgezet en er werd een aanvang genomen met het creëren van eigen tentoonstellingen. De zeer beperkte ploeg medewerkers legde zich grotendeels toe op dienstverlening en het ter beschikking stellen van ruimtes. Vanaf begin 1998 werd het Cultuurhuis Leliëndaal (vroeger gemeentehuis) in Hombeek erkend als wijkhuis en werd een nieuwe cultuurfunctionaris aangeworven. Het aanbod aan kunst en cultuur werd uitgebreid, met de nadruk op muziek, literatuur en eigen tentoonstellingen. Door een gebrek aan geschikte ruimtes moest de podiumkunstenprogrammatie noodgedwongen beperkt blijven.

In 1999 werd de Educatieve Dienst een volwaardig deel van het cultureel centrum. Er kon vanaf dat moment werk gemaakt worden van een uitgebreid aanbod aan educatieve, vormende en toeleidende activiteiten. Naast uitstappen, cursussen en taallessen werd er meer en meer ingespeeld op het eigen aanbod en nam het aantal vormingsactiviteiten toe. Het beheer van de twee stadsfeestzalen (oude en nieuwe) werd toevertrouwd aan het cultureel centrum.

Met de heropening van de stadsschouwburg in april 2000 konden de podiumkunsten eindelijk uitgebreid aan bod komen binnen de programmering van het cultureel centrum. Van dan af werd er een staalkaart van wat er leeft op gebied van theater, dans, cabaret en literatuur gepresenteerd, wat meteen resulteerde in een fundamentele stijging van het aantal bezoekers en abonnementen. Het in gebruik nemen van De Garage, Ruimte voor actuele kunst in 2000 betekende dat het cultureel centrum ook een platform ter beschikking kreeg om op gebied van hedendaagse beeldende kunst een vooraanstaande rol te spelen. Nieuwe kunstenaars en kunstuitingen kwamen aan bod naast meer gevestigde waarden en bekendere disciplines.

In 2001 kregen we een duidelijk beeld van wat het komende cultuurdecreet voor Mechelen en haar cultureel centrum kon betekenen. Eindelijk zou het cultureel centrum ook officieel een centrumfunctie kunnen vervullen en erkend worden in categorie A. Examens werden uitgeschreven waardoor er drie extra cultuurfunctionarissen en een chef techniek konden worden aangenomen.

Sindsdien behoort Cultuurcentrum Mechelen (i.p.v. CC Antoon Spinoy)  tot de grote centra van Vlaanderen met ca. 150 eigen en 180 receptieve activiteiten. Het centrum breidt zich verder uit met het team gemeenschapsvorming en de artistieke werkplek voor jongeren H30. In 2008 verhuizen de administratie en het onthaal naar de nieuwbouw naast het cultuurcentrum, starten de werken aan De Garage en worden er plannen gemaakt voor de verbouwing van H30.

Design Kunstmaan